– Det här är en segdragen historia, som blossat upp igen. Vi är totalt överkörda av kommunen, säger fritidshusägare Kaj Lyckebo och hänvisar till 2015, då boende i området fick information om att kommunen hade för avsikt att dra fram kommunalt vatten och avlopp.

Det blev protester och namnunderskrifter. Därefter hände inte så mycket. Men nu är frågan återigen aktuell, med hänvisning till det beslut som tagits i kommunfullmäktige. Det har fått Kaj Lyckebo och den fast boende i området, Håkan Dahl, att lämna in skiftliga klagomål. De vänder sig bland annat mot att kommunen nu med hjälp av entreprenör genomför olika inmätningar av bland annat byggnader och vägar för ny detaljplan, samtidigt som utredningen kring kommunalt VA pågår.

– Vi motsätter oss helt att de är inne på våra tomter och mäter, de har inget tillstånd från oss markägare. Jag kommer att göra en polisanmälan om någon gör intrång. Det här beslutet har tagits över våra huvuden. Vi har inte kallats till något möte, säger Kaj Lyckebo.

Argumentet mot kommunalt VA, är framför allt ökade kostnader för sommarstugeägarna liksom en påverkan på djurlivet, när arbetet påbörjas, menar han.

Hugo Andersson (C), miljö- och samhällsbyggnadsråd, säger att det finns flera uppfattningar i den här frågan.

– Jag skulle kunna tänka mig att de här två är i minoritet. Vi måste följa de regler som finns kring avloppsfrågor, för det finns risker om belastningen blir för hög. När vi har ett bra underlag att föra dialog utifrån, kommer vi att kalla styrelsen för Bränntorps vägförening för ett möte, så det här är inget vi smyger med, tillägger han.