Under allmänhetens frågestund ställde Per-Åke Andersson en fråga om vad som görs för att komma till rätta med sjukfrånvaron bland de kommunanställda som under många år konstant legat runt fem procent.

– Förutom att siffran är för hög, är det många kvinnor som är hemma från sina jobb. Varför blir det ingen förbättring? undrade Per-Åke Andersson.

Inge Jacobsson (M) studsade snabbt upp i talarstolen och hade svar på tal.

Artikelbild

| Inget gehör. Sverigedemokraternas gruppledare i Finspång, Torgny Maurer, var inte nöjd med att inte få något gehör för sitt partis förslag.

– Vi gick igenom det här senast igår (läs tisdag) och har gett förvaltningen ett uppdrag att via Previa ta kontakt med de som är sjukskrivna inom tre sektorer (ledningsstaben, vård– och omsorg samt sociala omsorgssektorn) och göra intervjuer om varför de är hemma från sina arbeten. Målet är att sänka sjukfrånvaron med två procent. Det här tycker vi är lika viktigt som majoriteten och gör gemensamt, berättade oppositionsrådet Inge Jacobsson.

Strategisk plan och budget för 2018-2020 skulle också antas. Majoritetens (S+V+MP) och oppositionens (M+L+C+KD) förslag var inte långt ifrån varandra.

– Det är ganska återhållsam budget som vi går till beslut på. Vi har ett enprocentsmål när vi egentligen skulle behöva ett tvåprocentsmål. Men det finns stora utmaningar, där volymerna växer väldigt mycket. Därför väljer vi enprocentsmålet på en omsättning på nästan 1,5 miljard kronor, sa kommunstyrelsens ordförande Ulrika Jeansson (S).

Hon tyckte att alliansens siffror i mångt och mycket liknade majoritetens, samtidigt som alliansen menade det motsatta.

Artikelbild

| Svar på tal. Inge Jacobsson (M) svarade på Per-Åke Anderssons fråga om sjuktalen bland de kommunanställda.

– Många punkter är samma som vi hade i vår budget förra året och det är ju bra. Det är mer som förenar oss än skiljer oss åt, sammanfattade Hugo Andersson (C).

Gruppledaren för Sverigedemokraterna Torgny Maurer kallade deras budget och strategiska plan för en vision. Även Maurer framhöll vikten av en bra skola för att bli en framgångsrik kommun.

– Då funkar det inte att svika skolan som varit fallet i Finspång. Vi vill ha mer ordning och disciplin. Avstängning av bråkiga elever ska vara mer regel än undantag. Vi vill ha skoluniform eller profilkläder i Finspångs skolor. Någon genuspedagogik ska heller inte förekomma, sa Maurer som också vill införa förbud mot tiggeri, totalt stopp för asylmottagande till kommunerna och uppmuntra kommunala bidrag för att flyktingar ska kunna återvända till sina hemländer.

En kortare ordväxling utbröt mellan Jeansson och Maurer, där den sistnämnde inte verkade nöjd med att ha suttit i kommunstyrelsen i fyra år utan att ha fått gehör för något av sina förslag.

– Du har en stående inbjudan att vara med i ekonomiberedningen som du inte har anammat, sa Jeansson innan majoritetens förslag till budget och strategisk plan för 2018-2020 röstades igenom.