– Anpassningsåtgärder är ett bättre ord för det vi vill göra. Målet är att hela tiden ha en väl fungerande skola. Ser vi i verkligheten att det inte fungerar på en enhet, till exempel på Rejmyre skola, då får vi justera det i efterhand under hösten, säger utbildningsrådet Stefan Carlsson (V).

Han minns det som hände på Rejmyre skola för några år sedan.

– Det var inte bra och berodde till viss del på ett otydligt ledarskap från de rektorer som fanns där då.

Är 20 miljoner kronor back mot budget mycket att bråka om i en total omsättning på 1,1 miljarder kronor för Finspångs kommun?

– Risken är att det skenar iväg ännu mer om vi inte gör något. Det finns inga extrapengar att ta av. Sektor utbildnings totala budget ligger på strax över 500 miljoner kronor. Sett i det perspektivet är kanske inte 20 miljoner så farligt heller, men vi måste få stopp på det så det inte blir ännu mer. Dessutom handlar en del av det vi gör om volymförändringar. Är det färre elever på en skola kan vi inte ha kvar lika många resurser.

Hade ni prioriterat annorlunda och lagt en annan budget för skolan så hade pengarna räckt, eller?

– Vad skulle vi ha sparat in på då? Då hade vi fått tagit pengar från någon annan verksamhet som inte klarat sin budget. Det vi gör nu är det bästa vi kan göra när ekonomin är som den är, säger Stefan Carlsson.

Emma Sandin, verksamhetschef för förskolan- och grundskolan i Finspångs kommun, håller inte med föräldrarna i Rejmyre om att det är tre tjänster som försvinner från Rejmyre skola till hösten.

– 2,7 tjänster som är visstidsanställda och obehöriga förlängs inte. Sedan gör vi en kompetensväxling och tillsätter sammanlagt en behörig tjänst, fördelat på 0,5 tjänst som ska användas där det behövs bäst. Plus 0,3 tjänst hem- och konsumentlärare samt 0,2 tjänst språkval. Så skillnaden totalt blir 1,7 tjänst mindre, förklarar hon.

Föräldrarna ifrågasätter varför ingen konsekvensanalys har gjorts.

– Under våren har personalen vid Rejmyre skola genomfört riskbedömning tillsammans med de fackliga organisationerna. Det genomförs även riskbedömning för hela sektor utbildning för att få en sammantagen bild. Det är också viktigt med en fortsatt dialog med skolråd och föräldrar när höstterminen drar igång för att se att allting fungerar som det ska, säger Emma Sandin.

Hon poängterar vikten av att få in fler behöriga lärare.

– Ökar vi andelen behöriga lärare så ökar vi också elevernas resultat.