På grund av bygget med nya Vårdcentrum har Bergslagsvägen varit helt avstängd för biltrafik från Kulturhuset och till korsningen Jonas Wenströms väg i cirka ett år.

– Det påverkade oss direkt. Första veckan sjönk omsättningen med fem procent. Efter ett tag började kunderna hitta tillbaka, säger Ica-handlaren Tommy Sandberg.

Han är ändå bekymrad över framtiden.

Artikelbild

| Många av Caroline Espings kunder tycker det är krångligt att ta sig till hennes butik.

– Ja, vi är beroende av att många kunder kommer utifrån Finspång och in till centrum. Det vi får höra från kunder är att det inte finns någon väg in till centrum och att det är dåligt med parkeringar. Det blir helt enkelt osmidigt att handla i centrum.

Egentligen har inte Tommy Sandberg något emot ett bilfritt centrum.

– Nej, tanken är fin. Men Finspång är ingen storstad på det sättet. Köpkraften som finns i centrala Finspång räcker inte för att handeln ska klara sig.

Cirkustorget på Bergslagstorget har heller inte gjort att tillgängligheten för bilkörning har ökat i centrum.

Artikelbild

| Tommy Sandberg, ICA-handlare i centrum vil ha en bättre genomströmning av biltrafik i centrum.

– Det är kul att det händer något och många har varit där, men det har inte varit det bästa för oss, förklarar Tommy Sandberg och fortsätter:

– Kommunen skulle på ett bättre sätt kunna skylta så att folk med bil hittar till centrum och var de ska parkera. Sedan vore det önskvärt med fler bilparkeringar i centrum. Jag tycker att vägen ska vara öppen och det ska vara enkelt att ta sig till centrum, det är det viktigaste.

Artikelbild

| ”Att begränsa bilkörningen i centrum är ett beslut som alla partier står bakom”, säger Herman Vinterhjärta, miljö-och samhällsbyggnadsråd.

Facebookgruppen ”Finspång i mitt hjärta” genomförde nyligen en opinionsundersökning i sin grupp där frågeställningarna löd: 1) Vill du att vägen ska öppnas igen, 2) Vill du att vägen ska förbli stängd, 3) Vill du att vägen ska vara stängd på sommaren.

Av gruppens 7 565 medlemmar valde 586 personer att svara. 86 procent tyckte att vägen ska öppnas igen, 11 procent ville att den skulle förbli stängd och 3 procent ansåg att vägen ska vara stängd på sommaren. Resultatet har skickats till kommunen.

– Jag har sett det. Det finns ett politiskt beslut, som alla partier står bakom, att begränsa bilkörning i centrum. Det ska vara svårare att åka rakt genom centrum. Men det är ingenting klart ännu hur det blir när Vårdcentrum är färdigbyggt, säger Herman Vinterhjärta (MP), miljö- och samhällsbyggnadsråd.

Caroline Esping, som driver Hälsa på utmed Bergslagsvägen, märker en irritation hos sina kunder.

– Ekonomiskt är det ingen fara, min omsättning har inte sjunkit. Men många av mina kunder tycker det är svårt och krångligt att ta sig hit. Jag vill att vägen ska vara öppen för biltrafik, säger hon.

Kristian Gatz, är ägare till Login IT, i gallerian i centrum.

– Självklart vill vi ha vägen öppen och få en bättre genomströmning. Ett par parkeringsfickor, som man snabbt kan stanna till på, vore bra, tycker han.