Kommunstyrelsens vice ordförande Herman Vinterhjärta undertecknade nyligen det nya Borgmästaravtalet för klimat och energi. Avtalet är en uppdatering och förlängning av Borgmästaravtalet, som Finspångs kommun undertecknade redan 2009.

Enligt det nya Borgmästaravtalet åtar sig Finspångs kommun:

Att minska utsläppen av koldioxid (och eventuellt andra växthusgaser) med minst 40 procent till år 2030, jämfört med 1990.

Att öka klimattåligheten genom att anpassa kommunen efter klimatförändringarnas följder.

– När det gäller utsläppen av koldioxid så har vi minskat 20 procent från 1990 tills nu. Sverige har nationellt lagt sig på en minskning till 2030 med 63 procent, vilket är högre än Borgmästaravtalets nivå. Finspångs kommuns målsättning är också 63 procent, berättar Herman Vinterhjärta, miljö- och samhällsbyggnadsråd.

Varför skriva på ett avtal som handlar om 40 procents minskning när ni siktar mot 63 procent?

– Det handlar inte bara om energi, utan även om klimatanpassning. Det blir också ett bra erfarenhetsutbyte mellan de kommuner som skrivit på Borgmästaravtalet. Vi får till oss konkreta åtgärder som vi kan dra nytta av och genomföra och andra kommuner kan inspireras av vårt arbete. Dessutom kan vi hjälpa till globalt eftersom vi varit så duktiga på det här under lång tid.

Hur ska Finspångs kommun kunna minska utsläppen av koldioxid så mycket?

– Det gäller att minska behovet av fossila bränslen. Vi jobbar på att fasa ut olja och till exempel installera solpaneler som vi gjort på Arena Grosvad. Kommunen försöker också underlätta med fler och bättre gång- och cykelvägar. De som behöver ha bil ska självklart kunna göra det även i fortsättningen, men vi ska skapa förutsättningar för mer miljövänliga alternativ.

Laddstolpar för elbilar finns redan, men det kan bli aktuellt med fler.

– Ja, det behövs fler. Ingen köper en elbil och hoppas att det finns laddstolpar. En annan bra grej är att vi har infört en klimatutvecklingspott på 300 000 kronor, där enheterna i kommunen kan söka pengar om de kommer på något som är bra för miljön. Det kan handla om att köpa in elcyklar, säger Herman Vinterhjärta och fortsätter:

– Vi har prioriterat arbetet med energi- och klimatfrågor under en längre tid och breddar nu arbetet genom att också ta fram en handlingsplan för klimatanpassning. Att Finspångs kommun skrivit under det nya Borgmästaravtalet är ett tydligt ställningstagande, att vi vill vara i framkant för ett hållbart samhälle.