– Förra året var det lätt att få in förslag. Självklart hoppas vi att få in många förslag även i år, säger kommunalrådet Ulrika Jeansson (S).

2018 delades det bland annat ut pengar till laddstolpar för elbilar, städvagnar, elcyklar till kommunens cykelpool samt åtgärder för att möjliggöra källsortering inom två verksamheter.

För att pengarna ska tas ur miljöutvecklingspotten ska investeringen vara en miljöutvecklingsåtgärd i den kommunala verksamheten. Investeringen ska också bidra till något av följande: 1) Minskad klimatpåverkan genom en minskning av koldioxidutsläpp. 2) Minskad användning av kemikalier. 3) Minskad avfallsmängd. 4) Minskad vattenanvändning.

– Det här känns jätteviktigt för att vår personal själva ska komma med förbättringsåtgärder knutet till miljöfrågor, förklarar Ulrika Jeansson.