– Det är roligt att det vi gör uppmärksammas. Vi har jobbat för att alla ska få höras genom skolan och vi har haft träffar med kommunen där ungdomars åsikter, när det gäller vision 30 000 invånare år 2035, kommit fram på ett bra sätt, säger elevrådets ordförande Per Leander.

Motiveringen löd:

”Bergska gymnasiets elevråd har med stor entusiasm och kreativitet samt lyhördhet för elevernas behov byggt upp elevrådet till en demokratisk och långsiktigt fungerande institution".

Artikelbild

| Bergska gymnasiets elevråd fick ta emot kommunens demokratistipendium när kommunfullmäktige sammanträdde på tisdagskvälen.

Demokratiberedningens ordförande Berit Martinsson (S) delade ut diplom och kramar på tisdagskvällens möte i kommunfullmäktige.

– De är riktigt duktiga och engagerade i allt de gör. Det känns kul att lyfta fram dem, berättar Berit Martinsson.

Elevrådet på Bergska har under året lämnat in ett medborgarförslag som handlar om att utveckla och snygga till området runt Bildningen.

– Vårt elevråd skrev fram ärendet sedan skickade vi det till Curt Nicolingymnasiets elevråd som också ställde sig bakom. Att få en bättre utomhusmiljö kring skolan känns viktigt, anser Per Leander.

Artikelbild

| Demokratiberedningens ordförande Berit Martinsson (S) kramar om Per Leander och de andra i Bergska gymnasiets elevråd.

Tack vare elevrådet finns det numera en skolstyrelse på Bergska där lärare, representanter från elevrådet och rektor träffas med jämna mellanrum.

– Det är ett jättebra forum för att föra fram vad vi elever tänker och tycker, poängterar Per Leander.

Vad elevrådet ska göra med de 10 000 kronorna är i skrivande stund oklart.

– Det har vi inte diskuterat ännu. Förhoppningsvis blir det något roligt, säger Elvira Ripskog, som också är med i elevrådet.