– En anledning till att vi anlitar en extern aktör är att vi i ledningen inte känner att vi har den kompetens som krävs för att driva ett skolkök. Till exempel är det svårt för oss att veta vilka arbetsmiljöregler som gäller. Det är varken bra för oss, eleverna eller de som jobbar i köket. Skolmaten är en sidoverksamhet egentligen, det är många friskolor som lägger ut sin skolmat på andra aktörer, säger Helena Selsfors, rektor på Waldorfskolan.

– Det blir en organisationsförändring. Vi har tvingats säga upp vår kökspersonal men vi har erbjudit dem andra tjänster. De har varit delaktiga i den här processen och fått fortlöpande information så det kommer inte som något nytt.

Beslutet att anlita en annan aktör togs strax efter jul, efter att ledningen pratat med andra skolor som gjort samma sak.

– Vi gjorde då ett utskick till alla intressanta aktörer där vi beskrev vår ambition med skolmaten. Vi fick väldigt trevlig återkoppling från Bakfickan, och det viktigaste är att de har en policy som är snarlik vår. De är noga med sina råvaror och försöker i största möjliga mån att ha närodlad och ekologisk mat.

Skolmatsalen ska även i fortsättningen tillagas på skolan.

– Bakfickan kommer hyra våra lokaler så vi fortsätter att ha ett aktivt skolkök. Det är en viktig detalj för eleverna och miljön, att det luktar gott från köket. Vi har en väldigt god kommunikation med Bakfickan så den här förändringen känns mycket positiv, säger Helena Selsfors.