Det var onsdagen den 22 maj som det skedde en incident som nu är anmäld till Arbetsmiljöverket. På ett boende blev en person i personalen skadad efter att en vårdtagare kastade en kniv. Kniven träffade den anställde i ansiktet och personen ska enligt anmälan ha fått en stickskada i ansiktet som följd.

Incidenten anmäldes som ett olycksfall fem dagar senare till Arbetsmiljöverket av enhetschefen på gruppboendet. Det är arbetsgivaren som är skyldig att anmäla ett allvarligt tillbud eller ett olycksfall till Arbetsmiljöverket för vidare utredning. Arbetsgivaren har även en skyldighet att titta på om rutinerna på arbetsplatsen behöver ändras för att minska risken för att det sker igen.