Det pågår ett arbete med att ta fram en ny regional kulturplan i Östergötland 2020-2023. I detta arbete arrangeras ett antal samråd med länets kommuner men också direkt med kulturaktörer inom olika områden som till exempel film, scenkonst, slöjd och bildkonst för att få in olika perspektiv på hur man ska kunna utveckla kulturlivet både regionalt och ute i kommunerna. På kvällen tisdagen den 12 februari bjuder regionen samt Söderköpings kommun in till ett möte i kommunhuset dit eldsjälar och kulturskapare av alla olika sorter är välkomna.

Det är sedan i oktober förra året som regionen arrangerat de här samrådsmötena.

– Igår var vi till exempel i Ödeshög och pratade med tjänstemän i de olika förvaltningarna, kulturen spelar ju in även i andra områden som exempelvis besöksnäring och annat, förklarar Anne Hederén, kulturchef på Region Östergötland, som tycker intresset varit förvånansvärt stort hittills för de här samråden.

Artikelbild

| Anne Hederén, Kulturchef på region Östergötland.

– Vi har haft många bra diskussioner: mycket handlar ju om de lokala förutsättningarna. Något som dykt upp är exempelvis tillgången på lokaler och scener som ju krävs för att kunna erbjuda scenkonst i en kommun: det är ju en angelägen fråga även i Söderköping.

Det regionala kulturansvaret handlar i hög utsträckning om att nå ut till alla grupper i samhället.

– En viktig del i vårt uppdrag är ju att skapa förutsättningar för rika kulturupplevelser för alla invånare i denna region, berättar Anne Hederén.

– Det handlar om att nå så många som möjligt geografiskt men också till exempel socioekonomiskt utsatta grupper.

Regionens roll är bland annat att samordna och exponera det utbud som finns ute i kommunerna men också att själva gå in med resurser.

– Vi har till exempel gjort en rejäl satsning på kultur för äldre inom omsorgen där vi också medfinansierar kulturaktiviteter för denna grupp. Men ska vi ha kultur så måste vi ha utövare och därför tittar vi också på hur vi kan skapa förutsättningar för lokala kulturskapare runtom i länet, säger Anne Hederén som betonar vikten av samverkan med kommunerna och civilsamhället.

– Bakom de flesta arrangemang ute i kommunerna står ofta en förening där människor jobbar idéellt för att få saker att hända.

Efter dessa samråd kommer ett remissförlag att gå ut i april. Sedan beräknas beslut i regionfullmäktige kunna tas i oktober.