The Allan Pettersson Project har varit igång sedan 2013 där Norrköpings Symfoniorkester, skivbolaget BIS och dirigent Christian Lindberg spelat in Allan Petterssons samtliga symfonier. På lördagens (16 mars) konsert i De Geerhallen kommer den största samlade ansträngningen inom projektet att göras då Radiokören samt Eric Ericsons kammarkör kommer att finnas på plats tillsammans med SON för att framföra Allan Pettersson Symfoni nr 12: "De döda på torget".

Konserten kommer även att spelas in live vilket är en utmaning beroende på verkets komplexitet, det stora antalet medverkande och de tekniska utmaningar som en liveinspelning innebär.

– I och med lördagens konsert har SON spelat in samtliga symfonier av Allan Pettersson, när man räknar med de inspelningar som gjordes med Leif Segerstam på 1990-talet, säger Henrik Marmén, konstnärlig chef för Norrköpings Symfoniorkester.

Men nu står det klart att projektet kommer att fortsätta i ytterligare fem år och planer finns på att komplettera med nya versioner av dessa 90-talsinspelningar. I höst kommer SON att ge symfoni nr 15 samt Petterssons violakonsert och i början av 2020 ska dessa verk också spelas in.

– Det här innebär också att det blir enklare att lyfta fram Allan Pettersson, säger Christian Lindberg på den filmade presskonferensen.

– Vi hoppas att vi på de här fem åren kan närma Pettersson till en större publik runt hela världen.