I januari 2016 sjösattes Scenkonstbolaget i Östergötland, med de konstnärliga verksamheterna Norrköpings Symfoniorkester och Östgötateatern med ung scen/öst. Bolagets mål är att bidra till en fortsatt utveckling av kulturlivet i Östergötland och stärka länets attraktivitet.

Nu får bolaget ett nytt namn. Vd:n Pia Kronqvist förklarar varför:

– Vårt tidigare namn, Scenkonstbolaget i Östergötland AB, var långt och svårt att kommunicera på ett bra sätt med övriga varumärken i bolaget. Norrköpings Symfoniorkester och Östgötateatern med ung scen/öst har starka egna varumärken, nu med det gemensamma familjenamnet Scenkonst Öst.

Bolaget har samma uppdrag och innehåll som tidigare, men har alltså fått en ny kostym. Med det nya kortare namnet ska bolagets konstnärliga innehåll och särart synliggöras, samtidigt som det ska vara tydligt att det är ett bolag.

– Jag tycker att vårt nya namn är kärnfullt, enkelt och lätt att komma ihåg, säger Pia Kronqvist.

Ägare för Scenkonst Öst AB är Region Östergötland, Norrköpings kommun och Linköpings kommun.