Ledare EU-valets vinnare är Moderaterna. Visserligen är partiets siffror i det preliminära valresultatet fjärran från de toppnivåer som M för ett antal år sedan drog i riksdagsvalet. Men Moderaternas resultat i EU-valet slår både förväntningarna och resultatet i det förra Europaparlamentsvalet. Och vinsten är viktig för partiledningen, som nu kan lugna partiet med ytterligare ett mandat i parlamentet. Värt att notera är att Moderaterna gör ett bra val i Norrköping och attraherar över 3 000 fler väljare lokalt, jämfört med förra EU-valet.

Orsaken till Moderaternas framgångar lär bero dels på en del lyckade taktiska överväganden. Trygghetsfrågorna, som partiet har riktat in sig på, är viktiga för väljarna. Dels kan Moderaterna haft tur. De senaste dagarnas turer kring Sverigedemokraternas tafsande förstanamn och Kristdemokraternas inställning i abortfrågan kan ha fått en del gamla moderater att återvända till fadershuset.

Med det sagt är det inga succésiffror som får Moderaterna att jubla, vilket tyvärr säger något om partiets nuvarande tillstånd.

Kristdemokraterna går samtidigt framåt, jämfört med valresultatet för fem år sedan. Det blir ett mandat till i parlamentet i Bryssel. Däremot uteblir de succésiffror som vädrats under senare tid. Möjligen kan vi rent av ha sett att Kristdemokraterna har toppat i opinionen. Det är inte osannolikt att KD, likt Centerpartiet och Annie Lööf, krymper igen efter en tid av stora framgångar. Samtidigt är det viktigt att inte dra allt för stora växlar på tillfälliga uppgångar eller nedgångar i opinionen. Än har vi inte sett vilka siffror som är normala för KD att stabilisera sig kring.

Centerpartiet gör ett starkt val, men överraskar egentligen inte åt något håll.

Liberalerna å sin sida balanserar precis på rätt sida om spärren, och verkar hålla sig kvar i parlamentet. Konsekvenserna av det dåliga valresultatet riskerar dock att märkas framöver för Liberalerna – det dåliga resultatet kan leda till att kompetenta politiker och tjänstemän börjar söka sig bort. Fast det kunde också ha gått än sämre för Liberalerna. Givet att partiets förstanamn inte har gjort någon starkare valrörelse kanske Liberalernas preliminära resultat bör ses som en verklig framgång.

Förlorarsidan i EU-valet är den rödgröna. Vänsterpartiet står och stampar och landar på i stort sett samma resultat som förra valet – vilket bör ses som något av en förlust. V behåller sitt mandat i parlamentet men går inte, som många lär ha förväntat sig, fram. Därmed är det långt ifrån att Vänsterpartiets lokala namn från Norrköping – Deniz Butros med plats tre på listan – kommer in.

Feministiskt initiativ rasar också. Partiets stöd är närmast utraderat sedan förra EU-valet – detta trots #metoo och en synlig feministisk rörelse på sociala medier. Det betyder att Feministiskt initiativ kan läggas till listan av EU-valets dagsländor – partier som överlevt bara en mandatperiod, likt Piratpartiet.

Socialdemokraterna gör ett överraskande bra val, vilket innebär att fallet inte är särskilt stort. S behåller sina mandat och positionen som största parti. Den sakta nedåtgående trenden, som har märkts i andra val, är däremot tydlig för partiet.

Miljöpartiet målas ut som valets riktigt stora förlorare – och på pappret stämmer det. MP tappar hela två mandat. På Twitter konstaterar statsvetaren Andreas Johansson Heinö: "Gissar att svenska miljöpartister har blandade känslor ikväll. Stora framgångar i hela (Väst)europa, svenska MP nästan ensamma om att backa."

Samtidigt faller Miljöpartiet från en mycket hög nivå. Därför bör partiets sammanbrott tas med en grabbnäve salt.

Sverigedemokraterna lär också vara besvikna efter det preliminära valresultatet – trots ett mandat ytterligare. Precis som i det senaste riksdagsvalet har SD:s potential blåsts upp. Kanske är det så att Sverigedemokraternas har gått från att vara ett parti som opinionsinstituten underskattar, till att överskatta? I takt med att det har blivit mindre socialt laddat att rösta på SD, ändras förutsättningarna för hur det går att mäta. De modeller som ska ta hänsyn till att en del inte har velat säga att de röstar på SD riskerar då att övervärdera partiet.

I stora drag är valet ett uttryck för modererade högervindar. Sedan det förra EU-valet har väljarna strömmat genom partierna och landat i Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna. Alla de partierna går fram med ett mandat i EU-parlamentet. Miljöpartiet, Feministiskt initiativ och Liberalerna har däremot förlorat mandat.

Exakt hur väljarna har rört sig och exakt vilka etiketter som är lämpligast att använda för att beskriva förändringarna kan de lärde tvista om. Men någon vänstersväng är det i alla fall inte när Sverige har gått till val.