Ledare ”Porr är inte sex” heter Unizons (tidigare Sveriges kvinnojourers riksförbund) nya kampanj där det istället fastslås att porr är ”grovt våld, strypningar och förnedring av kvinnor”.

Handbollsspelaren Linnéa Claesson agerar kampanjens ansikte utåt. Nyligen blev Claesson tilldelad Svenska FN-förbundets pris för sin kamp mot nättrakasserier, som framför allt går ut på att hon har lagt ut skärmdumpar på Instagram där hon bemöter mäns kränkningar.

Allt bra så långt. Men i en på sociala medier uppmärksammad video från Unizon berättar Claesson att ”vi är här för att ta tillbaka våra sexliv och slåss mot porren och det de har förstört för oss” och att hon ”tror att vi alla skulle må mycket bättre om vi pratade om porr för vad den verkligen är: Porr är inte sex”.

Unizon har även tagit fram dokumentärfilmen Pornland som handlar om hur ”porren har kapat vår sexualitet”. Andra liknande projekt får allt mer stöd, exempelvis från Allmänna arvsfonden. I en Facebookgrupp för personer med sexologikompetens uttrycker många sin oro för utvecklingen: Unizon är en aktivistgrupp som blivit tongivande i debatten om porr och alldeles för ofta får stå oemotsagda.

När jag samtalar med Suzann Larsdotter, sexolog och sakkunnig på RFSU, förklarar hon att sexologernas oro beror på att ju mer man studerar och samlar på sig kunskaper om sex, desto fler nyanser ser man. Det handlar inte om att det inte finns problem med viss typ av porr, utan om att porr också kan vara en berikande och sund del av många människors sexliv. Moraliserandet över porr i allmänhet och vissa sexuella praktiker i synnerhet är direkt skadligt. När Unizon och andra radikalfeminister talar om för människor vad som är normalt att tända på och vad som är sjukligt, drabbas alla som faller utanför en slags norm för vilket sex som anses ”fint”.

Larsdotter berättar att flera ungdomar hör av sig och oroligt undrar om de har ett porrmissbruk för att de tittar på porr ett par gånger i veckan. Porrmissbruk som diagnos existerar inte ens, då det inte har gått att finna vetenskapliga belägg för det. I de fall porr missbrukas, på samma sätt som exempelvis TV-serier kan missbrukas, anses det finnas en annan problematik i botten.

För många välfungerade samhällsmedborgare, såväl män som kvinnor, är porr en naturlig del av sexlivet. Porren varken kan eller bör stoppas. Det vore snarare vettigt att fråga sig hur porren ska bli bättre. Så som att utfärda en certifiering som underlättar för konsumenterna att göra etiska val. En stor del av porren idag är inte heller kommersiell, utan tillverkas hemifrån av glada amatörer. Generell smutskastning av porr leder till stigmatisering av såväl de som medverkar i porren som de som konsumerar den.

När svenska sexologer säger att de fakta som Unizon och andra tongivande porrmotståndare bygger sina argument på är skev, ensidig och skadlig är det dags för oss andra att lyssna. (Liberala nyhetsbyrån)