Debatt Också tämligen obetydliga idrottsliga händelser brukar uppmärksammas i massmedia. Den lokala pressen skriver mycket om dramatiska händelser på fotbollsplanen och idrottsmän som simmar hoppar och springer bra blir mycket omtalade. De år när det är Olympiska spel blir reportagen om vad som förekommit överväldigande. Särskilt om det finns ett svenskt deltagande.

Men det gäller inte alla olympiader. Under tiden 16 - 24 juli pågick i Indonesien en internationell kunskapsolympiad i fysik. 397 studenter från 85 länder deltog i tävlingen. Adam Warnerbring från en Malmöskola fick en bronsmedalj och Lukas Finnveden från en Stockholmsskola fick ett hedersomnämnande. Uppgifterna om tävlingen stod att läsa i en mycket liten läsruta i en Stockholmstidning. Något mer än så har jag inte kunnat hitta.

Antag att det i stället varit fråga om en vanlig olympiad fjärran från matematiska funderingar med en svensk bronsmedalj vunnen av en ung man eller kvinna. Det är lätt att tänka sig löpsedlar med hjälterubriker, hemmahosreportage och genomgång av släktens idrottsliga prestationer. Om morfar stått i mål eller farmor hoppat höjd är det föremål för vardera en helsida. Men att svenska ungdomar varit framgångsrika i en internationell fysiktävling är- såvitt bekant- inte värt särskild uppmärksamhet.

En viktig förutsättning för bättre skolresultat i svenska skolor borde vara att goda skolresultat får större uppmärksamhet. Åtminstone en del av de många idrottsstipendierna och medaljerna borde kunna ersättas med stipendier i kemi, fysik och andra naturvetenskapliga ämnen som fler ungdomar behöver intressera sig för.

Visst är idrotten viktig och sporten som sådan spännande underhållning men att inte mer uppmärksamma de medaljer som tillfallit svenska ungdomar i en internationell fysiktävling är inte rimligt och visar inte på skolans betydelse.