Ingen ska ha skadats i olyckan som inträffade längs med E4 vid Klinga, i norrgående riktning. När bilen kontrollerades upptäcktes en punktering på fordonet. Ägaren väntar på bärgare.